Straatfeest 2014

Zaterdag 6 september is de datum van het volgende straatfeest!

Het organiserend comité bestaat uit: Edgar van Bueren (nr. 41), Chiara Soldati (nr. 31), Anne Marie Hey (nr. 12), Joost Blauw (nr. 31) en Sandra en Bart Nauta (nr. 29).

Verwijderen parkeermeters Jufferstraat

Van: Faems, Roel [mailto:r.faems@zeist.nl]
Verzonden: vrijdag 14 februari 2014 10:49
Aan: Keybets, Jean-Paul
CC: Varkevisser, Johan; Das, Wouter
Onderwerp: Brief verwijderen parkeermeters

Beste Jean-Paul,

Bijgaande brief is gisteren bij de aanwonenden van de Jufferstraat op de deurmat gevallen. Zoals met wethouder Varkevisser besproken is de gemeente voornemens de parkeermeters aan de Jufferstraat te verwijderen en hier parkeerruimte voor rayon A terug te laten komen. Een en ander wordt via deze brief eerst voorgelegd aan de aanwonenden van de Jufferstraat. Mochten er reacties op komen dan zullen we met deze mensen in gesprek gaan over de voorgenomen maatregel.

Aan het comité het verzoek aan jullie leden kenbaar te maken dat bijgaande brief is verzonden. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Roel Faems

Senior Medewerker Mobiliteit

Klik hier voor de brief: verwijderen parkeermeters

Dienstenveiling

1 november 2013 | Een geweldig buurtinitiatief

Bewoners van de Herenlaan in Zeist hebben dit jaar een speciale manier gevonden om elkaar te helpen. Met als nevendoel iets te doen voor de voedselbank.
Of het nu ging over de vraag wie kan deze week mijn hond uitlaten of wie kan mij helpen bij het bestuderen van een contract, samen zorgden de bewoners ervoor dat deze vragen door medebewoners werden beantwoord.
Aan het eind van de actie hadden deze diensten een bedrag van € 2.000,– opgeleverd.
De initiatiefnemers hebben vier vaste leveranciers van de voedselbank gevraagd om ieder voor een bedrag van € 500,– goederen te leveren. Groentehandel Kraay, die wekelijks groente en fruit beschikbaar stelt, besloot spontaan om het bedrag met € 50,– te verhogen. De supermarkten Accent te Austerlitz, Albert Heijn Kerckenbosch en MCD waren eveneens bereid om een mooi assortiment van goederen te gaan leveren.
Bewoners van de Herenlaan hartelijk bedankt voor jullie initiatief!

Een idee voor andere buurten, wijken en straten in Zeist: organiseer eens per jaar een dienstenweek waar bewoners klussen voor elkaar gaan doen en waarvan de opbrengst ter beschikking komt van de voedselbank.