Gespreksverslag bijeenkomst gemeente 18-09-2013

Gespreksverslag bijeenkomst Gemeente i.h.k.v. veiligheid, overlast en parkeerdruk

Datum: Woensdag 18 september 2013, 16.00 uur.

Aanwezig: Jean-Paul Keybets (voorzitter werkgroep Herenlaan), Anneke Mijnhardt (secretaris/penningmeester Werkgroep Herenlaan), wethouder Verbeek-Nijhof (wijkwethouder), Bram Wispelweij (wijkmanager).

Actie-punten:
Mw. Verbeek heeft de punten die al eerder besproken zijn erbij gepakt:

1) Palen aan het eind van de Herenlaan
De vaste palen zijn inmiddels geplaatst.
Actie: In verband met het kunnen uitrijden van een auto met caravan is het verzoek gekomen om naast de vaste palen een tweetal afneembare palen te plaatsen. Deze palen (rood/wit)zouden deze week worden geplaatst. Op verzoek van de werkgroep zullen er in plaats van rood/witte palen zwarte afneembare palen worden besteld.
Contact: Afhankelijk van de levertijd wordt verwacht dat deze palen eind volgende week geplaatst zullen worden. Indien de levertijd langer is zal er door Bram Wispelweij contact met de werkgroep worden opgenomen.
Stand van zaken: afgerond

2) Speeltuin Herenlaan
Leveringsakte
De akte ligt bij de notaris om deze te laten passeren. Door de ABN/AMRO zijn aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de leveringsakte en uitvoering van de werkzaamheden. Afgelopen week werd pas inzicht verschaft in de hoogte van de notariskosten. Deze zijn dermate hoog en afwijkend van de kosten van een vergelijkbare levering dat er op 19 maart aan de ABN/AMRO verzocht is om een gesprek.
Actie: Aan de werkgroep de datum doorgeven waarop het gesprek zal plaatsvinden. Alsmede zal er een terugkoppeling van het gesprek plaatsvinden. In dit gesprek zal ook worden meegenomen of er een mogelijkheid bestaat dat aanwonenden gebruik maken van het parkeerterrein van de ABN/AMRO
Contact: J. Verbeek-Nijhof zal de datum en de terugkoppeling doorgeven.
Stand van zaken nu: het parkeerterrein van ABN-AMRO mag niet gebruikt worden door aanwonenden. Wat betreft de speeltuin: het geld dat gereserveerd is voor de speeltoestellen wordt gebruikt bij de realisatie van de nieuwe visie op het Walkartpark. Eind dit jaar gaat dat door de Raad. Hopelijk gaat dat door en dan kunnen de speeltoestellen in het Walkartpark komen te staan.

3) Trottoirtegels steken gevaarlijk omhoog
De afdeling wegen heeft beide voetpaden meegenomen in de weginspectie. Eind van deze maand zal worden vastgesteld of beide voetpaden in het geheel opnieuw her-straat moeten worden.
Actie: Uitkomst van de weginspectie doorgeven.
Contact: Bram Wispelweij
Stand van zaken: klus geklaard, onderhoud blijft vanzelfsprekend nodig.

4) Het snoeien van de bomen
Onderhoud
Actie: Er zal worden teruggekoppeld of de bomen zijn opgenomen in het snoeiplan i.v.m. het onderhouden van de bomen.
Contact: Bram Wispelweij
Stand van zaken nu: klus voorlopig geklaard. Onderhoud blijft nodig.

5) Borging veiligheid spelende kinderen op straat
Door de werkgroep wordt aangegeven dat er op piekmomenten hard wordt gereden in de straat. Ook wordt het “verboden in te rijden” bord genegeerd door mensen die de parkeerplaats van de ABN/AMRO bank willen bereiken.
Aan het begin van de straat is al een “spelende kinderen” bord geplaatst.
Actie: Een tweede “spelende kinderen” bord plaatsen aan de andere kant.
Nagaan of het mogelijk is om een “speelteken” op straat aan te brengen.
Contact: Bram Wispelweij
Stand van zaken nu: borden en speelteken zijn geplaatst.
Punt dat wel actueel blijft inzake veiligheid van kinderen: Inrijden vanuit 2e Hogeweg: hoe dat te voorkomen? Actie: ?
En nieuw punt inzake veiligheid is de bedrijfsactiviteit op Nooitgedacht: vrachtwagens van La Place komen te pas en te onpas langs op Nooitgedacht (opslagplaats is aan Nooitgedacht). Is niet de bedoeling. Bram Wispelweij geeft aan dat het laden en lossen aan regels gebonden is. Het gaat om de veiligheid: die vrachtwagens rijden over Nooitgedacht.

6) Duidelijkheid parkeren
Er bestaat onder de bewoners onduidelijkheid over het parkeerbeleid in de straat. Dit in relatie tot het tuinparkeren en het aantal parkeervergunningen.
Actie: Er zal door de gemeente een brief worden opgesteld en aan de bewoners worden verzonden om het parkeerbeleid te verduidelijken.
Contact: Fernando Verheul (in april afwezig).
Actie (na eerdere bijeenkomst) : i.v.m. vakantie van Fernando Verheul, zoals tijdens het gesprek aangegeven, zal dit in mei 2013 plaatsvinden.
Resultaat: Is nog niet gebeurd: Er zou een nulmeting komen m.b.t. de opritten die er nu zijn en wie ‘m wel of niet wil behouden. En dat moet dan gehandhaafd worden. Punt voor Roel Faams.
Actie: Mw. Verheul geeft dit door aan Roel Faams.

Toegenomen parkeerdrukte
In het begin van de avond parkeren bezoekers vaker in de straat. Vraag is of de parkeertijd verlengd kan worden tot 21.00 uur.
Contact: Johan Varkevisser
Aangezien parkeerterrein van ABN AMRO niet gebruikt mag worden door buurtbewoners is een alternatief mogelijk de oude parkeerplaats van de Rabobank (naast terrein waar de kerstbomenverkoop plaatsvindt).
GaraActie: Jacqueline Verbeek en Bram Wispelweij gaan in gesprek met de heer Fransen die eigenaar is van dit parkeerterrein om te onderzoeken in hoeverre dat terrein vrij kan komen voor parkeergelegenheid.

Garageboxen Nooitgedacht
Het raadsvoorstel betreffende de bouw van de 17 garageboxen is besproken. Concrete vraag van de werkgroep is wat de komst van de garageboxen betekent voor de parkeervergunning(en) van de koper(s) van de garageboxen.
Contact: Johan Varkevisser
Actie: deze punten zijn door de Varkevisser uitgezet in de organisatie.
Resultaat: Garageboxen worden gezien als parkeren op eigen terrein. Anders zou de parkeerdruk niet afnemen. Dit staat niet in folder van WVO makelaars (die de garageboxen verkoopt) en daarom gaat de Gemeente een brief hierover in de bus doen bij Herenlaan, Nooitgedacht en Laan van Beek en Royen.

7) Overlast in de straat door uitgaande jongeren
Jean-Paul biedt een logboek aan van veel van de overlast van de afgelopen maanden in de Herenlaan. Jassenproblematiek. Dronken kinderen. Uit de reacties van laangenoten blijkt dat de grens is bereikt. Mw. Verbeek wijst op de nota Horecabeleid. Nu is nog nodig, de vertaalslag naar de praktijk. Idee van oude SRV wagen is afgeketst omdat het verantwoordelijkheid is van de horeca-ondernemingen. Suggestie van Bram Wispelweij: contact opnemen met verenigingen van eigenaren van andere wijken waar de overlast is om samen sterk te staan. Aangezien het zo is dat de Gemeente horeca-gelegenheden kan aanspreken op het niet naleven van het Horeacabeleid en de overlast dusdanig is, zal dit punt binnen de Gemeente hogerop worden gespeeld.
Actie: Mw. Verbeek brengt dit punt en het logboek deze week bij de burgemeester onder de aandacht en koppelt dat terug.

8) Nieuwe afspraak
Jolanda Eeftingh (secretaresse) zal contact opnemen met de werkgroep om een volgende datum voor het kwartaaloverleg te plannen.
Actie: wordt ingepland, afspraak zal eind van dit kalenderjaar (2013) plaatsvinden.

NB:
Dit gespreksverslag is op 23 september jl. naar de Gemeente gestuurd (naar wethouder Verbeek en Bram Wispelweij) met de vraag dit verslag te accorderen. Tot op de dag van vandaag (14 oktober 2013) hebben we nog geen reactie van de Gemeente ontvangen

Prik uw velletje

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s